Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS)

Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) is sinds 1954 dé examen- en brancheorganisatie voor sportmassage in Nederland, en bewaakt de kwaliteit binnen de branche en dat van de NGS-sportmasseurs. Op (inter)nationaal niveau is het NGS gesprekspartner van de overheid, de nationale sportkoepel NOC*NSF, sportbonden, -verenigingen en organisaties uit de (sport)zorgketen. Het NGS geeft licenties uit die het bewijs zijn van de bekwaam- en bevoegdheid van de sportmasseur. De NGS-licentie is gekoppeld aan een gedragscode en een klachtenreglement. Dat betekent dat je bij een klacht over de sportmasseur of massage je kan wenden tot het NGS. Het klachtenreglement van het NGS ziet toe op een gelijke behandeling, en zal bij een gegronde klacht passende maatregelen nemen.